เครื่องดูดเสมหะแรงดูดสูง Model : VAC - 12
เครื่องดูดเสมหะแรงดูดสูง Model : VAC - 12
ปรอทวัดไข้
ปรอทวัดไข้
ปรอทวัดไข้แบบดิจิตัล
ปรอทวัดไข้แบบดิจิตัล ยี่ห้อ microlife รุ่น MT - 1611
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูม์ทางหน้าผาก
เทอร์โมมิเตอร์วัดอุณหภูม์ทางหน้าผาก
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
เครื่องวัดอุณหภูมิทางหู
ปรอทวัดไข้ BREMED Model : BD-1190
ปรอทวัดไข้ BREMED Model : BD-1190
ปรอทวัดไข้ BREMED Model : BD-1170
ปรอทวัดไข้ BREMED Model : BD-1170
เครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงแบบสปริง
เครื่องชั่งน้ำหนักและที่วัดส่วนสูงแบบสปริง
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและที่วัดส่วนสูง สำหรับเด็กแรกเกิด
เครื่องชั่งน้ำหนักดิจิตอลและที่วัดส่วนสูง สำหรับเด็กแรกเกิด
เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวิเคราะห์ ไขมันน้ำ และ กล้ามเนื้อ
เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวิเคราะห์ ไขมันน้ำ และ กล้ามเนื้อ
เครื่องชั่งน้ำหนักตัวบุคคลแบบดิจิตอล
เครื่องชั่งน้ำหนักตัวบุคคลแบบดิจิตอล
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวิเคราะห์สารอาหาร
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวิเคราะห์สารอาหาร
ไม้เท้าก้านร่ม อลูมิเนียม
ไม้เท้าก้านร่ม อลูมิเนียม
โต๊ะคร่อมเตียง โครงสแตนเลส ปรับสูง - ต่ำได้
โต๊ะคร่อมเตียง โครงสแตนเลส ปรับสูง - ต่ำได้
โต๊ะคร่อมเตียง โครงสแตนเลส ปรับสูง - ต่ำได้
โต๊ะคร่อมเตียง โครงสแตนเลส ปรับสูง - ต่ำได้