เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวิเคราะห์ ไขมันน้ำ และ กล้ามเนื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวิเคราะห์ ไขมันน้ำ และ กล้ามเนื้อ


เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวิเคราะห์ ไขมันน้ำ และ กล้ามเนื้อ

คุณลักษณะเฉพาะ รุ่น BD7730

เครื่องชั่งน้ำหนัก พร้อมวิเคราะห์ไขมัน , น้ำและกล้ามเนื้อ
พิกัดกำลัง : 150 กก. / 330 ปอนด์
ความละเอียด 0.1 กก. / 0.2 ปอนด์ 
ความละเอียดของไขมัน และ น้ำ : 0.1%
ความละเอียดของกล้ามเนื้อ : 0.1%
บันทึกข้อมูลผู้ใช้ได้ 10 ค่า 
หน้าจอ LCD ขนาด 1 นิ้ว 
มีระบบปิดโดยอัตโนมัติ

 

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้