เครื่องชั่งน้ำหนักตัวบุคคลแบบดิจิตอลเครื่องชั่งน้ำหนักตัวบุคคลแบบดิจิตอล


เครื่องชั่งน้ำหนักตัวบุคคลแบบดิจิตอล

คุณลักษณะเฉพาะ รุ่น BD7700

เครื่องชั่งน้ำหนักตัวบุคคลแบบดิจิตอล
พิกัดกำลัง : 150 กก. / 330 ปอนด์
ความละเอียด 0.1 กก. / 0.2 ปอนด์ 
หน้าจอ LCD ขนาด 1 นิ้ว 
มีระบบปิดโดยอัตโนมัติ

 

สินค้าอื่นๆในหมวดนี้